პროექტის მიზნები -ჩვენი კუთხის მეტყველება

 
პროექტის მიზანი:

მივიწყებული ქართული სიტყვებისა და გამოთქმების მოძიება - შეგროვება.
პროექტის სრული აღწერა:

მოსწავლეებმა მოიძიეს მივიწყებულ ქართულ სიტყვები და გამოთქმები, რომლებიც შიდა ქართლისათვის არის დამახასიათებელი. გამოიკვლიეს მათი წარმოშობა, მოიყვანეს მაგალითები, აქვე გთავაზობთ გეოგრაფიული ადგილების სახელწოდებებს, პიროვნებების მეტსახელებსა და გვარებს, მოსწავლეებმა დაწერეს ესეები, ლექსები და ჩანახატები აღნიშნულ თემაზე, აიღეს ინტერვიუ სოფლის მკვიდრისაგან. მოძიებული მასალებით შეადგინეს მივიწყებული ქართული სიტყვებისა და გამოთქმების ლექსიკონის ელექტრონულ ვერსია.მოსალოდნელი შედეგები:

მივიწყებული ქართული სიტყვებისა და გამოთქმების ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია, მოსწავლეებმა გაიუმჯობესეს ინტერვიუს აღების უნარი.
მოსწავლეებ გაიმდიდრე ქართული ენის ლექსიკის მარაგი, უკეთ გაიცნს თავისი კუთხის თავისებურებები.

Комментариев нет: